I december 2014 udråbte FN’s generalforsamling d. 21 juni til årlig international yogadag. Resolutionen blev godkendt af 175 lande, hvilket er et rekordstort antal i forhold til godkendelse af andre resolutioner i FN. Læs dokumentet om beslutningen fra FN her: https://undocs.org/A/RES/69/131 

Formålet er at fremme den holistiske tilgang til sundhed og velvære, som er en grundsten i yogaens filosofi. 

I resolutionen bemærkes “vigtigheden af, at enkeltpersoner og befolkninger træffer sundere valg og følger livsstilsmønstre, der fremmer et godt helbred.” I denne henseende har Verdenssundhedsorganisationen også opfordret sine medlemsstater til at hjælpe deres borgere med at reducere fysisk inaktivitet, som er blandt de ti største dødsårsager på verdensplan, og en nøgle risikofaktor for ikke-smitsomme sygdomme, såsom hjerte-kar-sygdomme, kræft og diabetes. 

UN, United nations, eller FN, som vi kalder det herhjemme, har en side dedikeret til denne international yogadag. Så stort er det faktisk. Du kan finde den her: FN’s yoga-dag side

Uddrag fra siden: But yoga is more than a physical activity. In the words of one of its most famous practitioners, the late B. K. S. Iyengar:

“Yoga cultivates the ways of maintaining a balanced attitude in day-to-day life and endows skill in the performance of one’s actions.”

B. K. S. Iyengar